Srbska Narodna Muzika

Srbska Narodna Muzika

Narodna muzika i pesma javljala se i javlja se na svim delovima sveta ali posebnu atmosferu i jedinstven oblik upravo ima na prostorima Balkana. Srbska narodna pesma, kako joj i samo ime kaže, potekla je od naroda . Potekla je od sasvim običnih, vrednih, marljivih,...