Nastupi, sticanje nagrada i interesovanja

Violina je dugo stajala negde u uglu moje sobe a onda sam odlučila da je prodam. Prošlo je dugih 10 godina i rešila sam da se ipak vratim svom instrumentu na kome sam dugo i strpljivo radila kako bih postigla pravilnu tehniku. Cilj mi je da napravim sopstveni...
Srbska Narodna Muzika

Srbska Narodna Muzika

Narodna muzika i pesma javljala se i javlja se na svim delovima sveta ali posebnu atmosferu i jedinstven oblik upravo ima na prostorima Balkana. Srbska narodna pesma, kako joj i samo ime kaže, potekla je od naroda . Potekla je od sasvim običnih, vrednih, marljivih,...